Danh mục sản phẩm

Tiền Phát Hành 1946-1949:

Bộ trưởng bộ tài chính: PHẠM VĂN ĐỒNG

Giám đốc Ngân khố Trung ương: NGUYỄN VĂN KHOÁT

Tiền phát hành 1949-1951:

Bộ trưởng bộ Tài Chánh :LÊ VĂN HIẾN

Giám đốc ngân khố trung uơng: NGUYỄN VĂN KHOÁT

Tiền thời này có nhiều loại bóng, mờ, màu sắc, chất liệu khác nhau

Lần 1:

Đổi tiền lần đầu tiên vào năm 1947 (sắc lệnh số 48-SL ngày 15/5/1947)

Phát hành giấy bạc tài chính, tờ tiền ddầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà lưu hành trong toàn Việt Nam. Bao gồm các loại: 

Tiền giấy: 20 xu, 5 hào, 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng, 200 đồng và 500 đồng

Tiền bằng kim loại: 20 xu, 5 hào,1 đồng, 2 đồng

Thu đổi tiền:

1 đồng VN = 1 đồng bạc Đông Dương

1 đồng VN = 20 đồng tiền đồng Minh Mạng, Thiệu Trị..thường lưu hành ở Trung bộ ( sắc lệnh số 51-SL ngày 6/1/1947)

Một số vấn đề liên quan:

Thủ tiêu tiền đồng Trung bộ, trong 2 tháng thực hiện đổi tiền đồng theo giá ấn định trong sắc lệnh thời gian chờ sô 51_SL ( sắc lệnh 61-SL 14/4/1948)

Giấy bạc Đông Dương Ngân hàng phát hành không còn giá trị trong toàn Việt Nam ( sắc lệnh 180-SL ngày 30/04/1948)

Phát hành lần đầu - Tiền Cụ Hồ

Zalo Tiền Lì Xì Tết , Vật Phẩm Phong Thủy , Sưu Tầm Tiền Việt Nam Xưa Messenger Tiền Lì Xì Tết , Vật Phẩm Phong Thủy , Sưu Tầm Tiền Việt Nam Xưa
popup

Số lượng:

Tổng tiền: