Danh mục sản phẩm

Tổng giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam : Lê Viết Lượng

Lần 3:

Đổi tiền năm 1959 ( sắc lệnh số 15-SL ngày 27/2/1959)

Phát Hành tiền Mới:

Tiền giấy: 1 hào, 2 hào, 5 hào, 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng và 10 đồng

Tiền bằng kim loại: 1 xu, 2 xu và 5 xu

Thu đổi tiền : 1 dồng tiên mới bằng 1000 đồng tiên cũ

 

Tiền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa 1958

Zalo Tiền Lì Xì Tết , Vật Phẩm Phong Thủy , Sưu Tầm Tiền Việt Nam Xưa Messenger Tiền Lì Xì Tết , Vật Phẩm Phong Thủy , Sưu Tầm Tiền Việt Nam Xưa
popup

Số lượng:

Tổng tiền: