Danh mục sản phẩm

BỘ ĐÔNG DƯƠNG 3 NƯỚC

Các chữ kí trên tiền giấy thuộc Ngân Hàng Đông Dương 3 nước ( Cambodgle-Laos-Vietnam) 1953-1954

*Le Président: Chủ tịch

*Un Administrateur: Quản trị viên

*Le Caissier Central: Thu Ngân trung ương

*Le Caissier General : Tổng thủ Quỹ

* Le Tresorier Payeur General: Tổng thủ quỹ tài vụ

*Le Tresorier General: Thủ Quỹ Chung

Tiền Đông Dương 1953-1954 Viện Phát Hành , Tiền Thời Bảo Đại

Zalo Tiền Lì Xì Tết , Vật Phẩm Phong Thủy , Sưu Tầm Tiền Việt Nam Xưa Messenger Tiền Lì Xì Tết , Vật Phẩm Phong Thủy , Sưu Tầm Tiền Việt Nam Xưa
popup

Số lượng:

Tổng tiền: