Danh mục sản phẩm

Thống Đốc Ngân Hàng Quốc Gia Miền Nam; TRẦN DƯƠNG

Lần 4:

Đổi tiền năm 1975 - Ngày 21/9/1975 ( in năm 1966, lưu hành 1975)

Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng Hoà Miền Nam Việt Nam có quyết định về việc phát hành tiền Ngân Hàng Việt Nam và thu đổi tiền " Chanhd quyền Sài Gòn cũ" làm chủ tịch Huỳnh Tấn Phát kí ban hành. Sáng ngày 2/9/1975, Ngân hàng Việt Nam tại Sài Gòn ra báo cáo đổi tiền nội dung tóm lược như sau:

  1. 500 đồng tiền "chánh quyền Sài Gòn" lấy 1 đồng mới Ngân hàng Việt Nam
  2. Mỗi gia đình được đổi 100000 đồng cũ ( 200 đồng mới) tiêu dùng hằng ngày
  3. Những gia đình buôn bán được phép làm đơn đổi thêm 100000 đồng cũ.
  4. Những nhà buôn bán lớn có thể làm đơn đổi thêm tối đa 500000 đồng cũ nếu có nhu cầu thực sự.
  5. Cuộc đổi tiền sẽ chấm dứt vào 11 giờ đêm ngày 22/9/1975

Tiền Xưa Việt Nam 1966 (phát hành 1975)

Zalo Tiền Lì Xì Tết , Vật Phẩm Phong Thủy , Sưu Tầm Tiền Việt Nam Xưa Messenger Tiền Lì Xì Tết , Vật Phẩm Phong Thủy , Sưu Tầm Tiền Việt Nam Xưa
popup

Số lượng:

Tổng tiền: