Danh mục sản phẩm

Bộ tiền giấy Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Tổng Giám Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam : Nguyễn Duy Gia

Lần 6:

Tháng 9 năm 1985, nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ra nghị quyết số:...cho phát hành tiền giấy bạc mới, thu hồi tiền cũ cả nước đổi theo tỉ lệ 1 đồng tiền mới bằng 10 đồng tiền cũ.

Vì tiền giấy bạc lẻ chưa chuẩn bị kịp nên phát hành đợt này là 11 loại, đồng thời tạm giữ 2 loại giấy bạc cũ đang lưu hành là giấy bạc 1 đồng và 5 đồng, sử dụng như giấy bạc 1 hào và 5 hào.

Đến tháng 11 năm 1985 tiếp tục phát hành giấy bạc 5 hào để thu nốt 2 loại giấy bạc cũ.

Cải cách giá-lương-tiền vào tháng 9-1985:

Thu đổi tiền: 1 đồng tiền mới bằng 10 đồng tiền cũ. Có 1 điều lạ là sau khi thu đổi xong, chính phủ quyết định nâng giá lên trở lại 10 lần.

Cuộc cải cách giá-lương-tiền thất bại.

Phát hành tiền mới:

Tiền giấy (in năm 1985) : 5 hào, 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng,10 đồng, 20 đồng, 30 đồng, 50 đồng, 100 đồng và 500 đồng.Tiền giấy ( in 1987) : 200 đồng, 1000 đồng, 2000 đồng và 5000 đồng.

Tiền giấy (in 1988) : 500 đồng, 1000 đồng và 2000 đồng.

Tiền giấy ( in 1990) : 10000 đồng và 50000 đồng

Tiền giấy (in 1991): 100 đồng, 5000 đồng và 20000 đồng

Tiền giấy (in 1993): 10000 đồng và 50000 đồng

Tiền giấy (in 1994): 100000 đồng

Tiền Xưa Việt Nam 1985 - Bộ Tiền giấy Việt Nam năm 1985

Zalo Tiền Lì Xì Tết , Vật Phẩm Phong Thủy , Sưu Tầm Tiền Việt Nam Xưa Messenger Tiền Lì Xì Tết , Vật Phẩm Phong Thủy , Sưu Tầm Tiền Việt Nam Xưa
popup

Số lượng:

Tổng tiền: