Danh mục sản phẩm

Tổng Giám Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam: HOÀNG ANH

Lần 5: 

Đổi tiền thống nhất trong tiền tệ cả nước vào ngày 2/5/1978

Ở miền Bắc, 1 đồng mới giá trị bằng 1 đồng cũ(phát hành 1958)

Ở miền Nam, 1 đồng mới bằng 0.8 đồng cũ ( phát hành 1975)

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử cận đại cả nước Việt Nam chỉ dùng 1 mẫu tiền chung.

Dân thành thị được đổi tối đa: 100 đồng cho hộ 1 người và 200 đồng cho hộ 2 người. Từ người thứ 3 trở đi cứ 50 đồng/ người. ( tối đa mỗi hộ 500 đồng)

Dân vùng quê được cho phép đổi theo ngạch sau: 100 đồng cho mỗi hộ 2 người, từ người thứ 3 trở đi 30 đồng/ người. ( tối đa 300 đồng)

Phát hành tiền mới:

Tiền giấy ( in 1976): 2 hào, 1 hào, 5 đồng, 1 đồng, 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng.

Tiền giấy (in 1980): 2 đồng, 5 đồng ( 2 mẫu), 10 đồng và 100 đồng

Tiền giấy (in 1981): 5 đồng, 10 đồng và 30 đồng.

Tiền Xưa Việt Nam 1976 - Bộ Tiền giấy Việt Nam năm 1976

Zalo Tiền Lì Xì Tết , Vật Phẩm Phong Thủy , Sưu Tầm Tiền Việt Nam Xưa Messenger Tiền Lì Xì Tết , Vật Phẩm Phong Thủy , Sưu Tầm Tiền Việt Nam Xưa
popup

Số lượng:

Tổng tiền: