Danh mục sản phẩm

Tổng giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam : Nguyễn Lương Bằng

Lần 2:

Đổi tiền năm 1951 ( sắc lệnh số 19-SL, 20-SL ngày 5/12/1951)

Thu hồi giấy bạc tài chính, phát hành giấy bạc Ngân hàng quốc gia

Phát Hành tiền Mới:

Tiền giấy: 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, 1000 đồng và 5000 đồng

Thu đổi tiền : 1 đồng Ngân hàng quốc gia bằng 10 đồng bạc tài chính

Bộ Tiền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa 1951

Zalo Tiền Lì Xì Tết , Vật Phẩm Phong Thủy , Sưu Tầm Tiền Việt Nam Xưa Messenger Tiền Lì Xì Tết , Vật Phẩm Phong Thủy , Sưu Tầm Tiền Việt Nam Xưa
popup

Số lượng:

Tổng tiền: