Danh mục sản phẩm

Tổng giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam : Nguyễn Lương Bằng

Lần 2:

Đổi tiền năm 1951 ( sắc lệnh số 19-SL, 20-SL ngày 5/12/1951)

Thu hồi giấy bạc tài chính, phát hành giấy bạc Ngân hàng quốc gia

Phát Hành tiền Mới:

Tiền giấy: 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, 1000 đồng và 5000 đồng

Thu đổi tiền : 1 đồng Ngân hàng quốc gia bằng 10 đồng bạc tài chính

Bộ Tiền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa 1951

Zalo Tienmayman.vn tieu đề Messenger Tienmayman.vn tieu đề
popup

Số lượng:

Tổng tiền: